იტვირთება

01.
პორტფოლიო

რა არის პორტფოლიო?

პორტფოლიო არის ინდივიდუალური ნამუშევრების კრებული, სადაც დოკუმენტირებულია როგორც მუშაობის პროცესი, ასევე შედეგი.

ერთად შევქმნათ საუკეთესო პროდუქტი.